آدرس دبیر خانه تهران : تهران، امیر آباد شمالی، خیابان ۲۰، بین بلوار فجر ۲ و جانبازان، خیابان ۲۱، پلاک ۶۱، واحد ۲

تلفن: ۸۸۳۳۶۷۲۶، ۸۸۲۲۳۲۹۲  *   فکس:۸۸۲۲۳۲۴۲

آدرس پست الکترونیک کنگره : Info@ipacongress.ir

آدرس اینستاگرامی همایش :   لطفا کلیک نمایید

آدرس تلگرامی همایش :  لطفا کلیک نمایید  (https://t.me/ipacongress39)