سی و ششمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان با موفقیت به اتمام رسید ، سایت در حال به روز رسانی کنگره سال آینده می باشد.