امـروز : دوشنبه, 29 بهمن 1397
صفحه اصلی محورهای همایش
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

محورهای همایش


•    همه‌گیرشناسی، آسیب‌شناسی، علامت‌شناسی، ‌اختلال‌های روانپزشکی
•    روانپزشکی اجتماعی و جامه‌نگر:
o    سلامت روان در سطح جامعه
o    سلامت روان و جنسیت
o    سلامت روان و گروه‌های سنی
•    روانپزشکی مشاوره- رابط:
o    اختلالات روان‌تنی
o    جنبه‌های روانپزشکی اختلالات طبی غیرروانپزشکی
•    پسیکوفارماکولوژی: درمان‌های دارویی، فارماکودینامیک، فارماکوکینتیک،‌عوارض جانبی و درمان‌های ترکیبی
•    پسیکوتراپی
o    فردی و گروهی
o    آموزش روانشناختی
o    زوج و خانواده
•    اورژانس‌های روانپزشکی
•    روانپزشکی و علوم اعصاب (نوروسایکیاتری): اهداف بالینی،‌درمانی و تحقیقاتی
•    اپی ژنتیک در روانپزشکی
•    روانپزشکی کودک و نوجوان
•    روانپزشکی سالمندی
•    روانپزشکی و رسانه در عصر دیجیتال
•    اخلاق و قانون در روانپزشکی
•    هنر و ادبیات در روانپزشکی
•    پیشگیری و درمان خودزنی و خودکشی
•    وابستگی و اعتیاد
o    مواد
o    رفتارهای اعتیادآور