سی و ششمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران
راهنمای ارائه سمپوزیوم

 

 • مدت ارائه هر سخنرانی 20دقیقه خواهد بود

 • بعد از ارائه تمامی سخنرانی ها، 30دقیقه به پرسش و پاسخ اختصاص داده خواهد شد.

 • حتما در ابتدای اسلایدها، تعارض منافع اظهار شود.

 • اسامی نویسنده یا نویسندگان مقاله به همراه وابستگی سازمانی یا دانشگاهای آنها (affiliation)  در مقاله ذکر شود.

 • در صورتی که ارئه حاوی اطلاعاتی در مورد مراجع است اصول رازداری رعایت شود. تصویر یا ویدیوی بیماران به هیچعنوان در اسلایدها نشان داده نشود.

 • پیشنهاد میشود برای طراحی اسلایدها از زمینه روشن و رنگ فونت مشکی استفاده کنید. اسلایدهای شلوغ،

  انیمیشنهای پیچیده، جداول شلوغ و جزییات فراوان با فونت کوچک، ارزش اسلاید به عنوان یک ابزار کمکی را از بین خواهند برد.

 • در صورت آوردن هر گونه عکس یا ویدیو در اسلایدها، حتی الامکان رفرنس آنها آورده شود.

 • پیشنهاد میشود تعداد اسلایدها حداکثر به 30اسلاید محدود شود.

 • حتما هماهنگی های لازم بین سخنران ها قبل از سخنرانی انجام شود و از ذکرمطالب تکراری اجتناب شود.

 • برای هماهنگی بیشتر ، قبل از شروع جلسه اسلایدها را به مسئول سالن تحویل دهید. بهتر است برای اطمینان از  پخش آن، فونتهای مورد استفاده در نگارش اسلایدها را به همراه داشته باشید. به علاوه پیشنهاد میشود اسلایدها  را هم بر روی سی دی و هم بر روی فلش به همراه داشته باشید.