راهنمای نگارش چکیده طرح داویدیان

🔻مهلت ارسال چکیده مقالات تا ساعت ۲۴ روز ۳۱ مرداد ۹۸ خواهد بود.
🔻ارسال چکیده مقالات تنها از طریق سایت همایش (www.ipacongress.ir ) خواهد بود.
🔻چکیده‌ی مقالات باید به زبان فارسی ارسال شود.
🔻چکیده مقالات حداکثر در ۱۰۰۰ کلمه فارسی باید تنظیم گردد.
🔻رعایت اصول کلی نگارش علمی در چکیده ضروری است.
💡در نگارش چکیده لازم نیست قسمت‌های جداگانه‌ای برای مقدمه، روش بررسی، نتایج و بحث وجود داشته باشد.
💡بهتر است در ابتدا مقدمه‌ای در رابطه با چرایی انجام کار یا انتخاب موضوع و اهمیت آن توضیح داده شود، سپس شرح مختصری از روش یا راه‌حل و نقاط تمایز آن با کارها و روش‌های قبلی آورده شود و نهایتا به این موضوع پرداخته شود که با انجام کار چه سوالی پاسخ داده شده یا چه نیازی برطرف خواهد شد.
💡در این مرحله نیازی به ارسال شرح تفصیلی و کامل طرح نیست. ارائه‌ی کامل طرح به صورت شفاهی و در زمان برگزاری همایش در جلسات مربوط به جایزه‌ی استاد داویدیان صورت خواهد گرفت.