راهنمای نگارش چکیده طرح داویدیان

 

راهنمای نگارش چکیده طرح داویدیان

– مهلت ارسال چکیده مقالات تا 31 مرداد خواهد بود.

– ارسال چکیده مقالات از طریق سایت همایش (www.ipacongress.ir ) خواهد بود.

– چکیده مقالات باید به زبان فارسی ارسال شود.

– چکیده مقالات حداکثر در 1000 کلمه فارسی تنظیم گردد.

– رعایت اصول کلی نگارش علمی در چکیده ضروری است.ش