راهنمای تهیه‌ی پوستر:

– پوستر باید در ابعاد ۱۲۰ سانتی‌متر و ۹۰ سانتی‌متر  و به شکل عمودی تهيه شود.

– مطالب حداقل ۵ سانتی‌متر از حاشيه‌ی پوستر فاصله داشته باشد.

– متن پوستر بايستی به زبان فارسی نوشته شود.

– استفاده از رنگ زمینه و رنگ قلم به‌کاررفته در متن طوری باشد که نوشته‌ها خوانا باشند.

– انتخاب قلم (فونت) به‌کاررفته در متن بسته به سلیقه‌ی فرد است.

– پوستر به صورت يك‌پارچه در يك صفحه تهيه شود. (پوسترهای تهيه‌شده بر روی كاغذ‌های A4پذیرفته نمی‌شوند.)

– لازم است در پوسترها كليه‌ی نكته‌های ضروری مربوط به يك مقاله‌ی كامل به ترتيب زير رعايت شود:

عنوان مقاله، نام كامل نويسندگان (نام نويسنده‌ی اصلی با ستاره مشخص شود و زير نام ارایه‌دهنده خط كشيده شود)، نام و نشانی دانشگاه يا مؤسسه، متن اصلی مقاله شامل مقدمه، روش كار، نتايج و بحث.