راهنمای ارسال درخواست کارگاه

– مهلت ارسال چکیده کارگاه تا 18 خرداد خواهد بود.

– ارسال چکیده کارگاه از طریق سایت همایش (www.ipacongress.ir ) خواهد بود.

– چکیده کلی کارگاه باید به زبان فارسی ارسال شود.

– چکیده کلی  کارگاه حداکثر در 500 کلمه فارسی تنظیم گردد.

– در چکیده کارگاه به موارد زیر اشاره شود:

  • طول مدت ارائه

  • مخاطبین ( پیش نیاز های قبلی مخاطبین)

  • اهداف آموزشی

  • نحوه ارائه و برگزاری کارگاه

  • فعالیت های انجام شده در کارگاه

  • منابع ، وسایل و روش های کمک آموزشی

 

– اسامی تمامی مدرسان به همراه وابستگی سازمانی یا دانشگاهای آن‌ها (affiliation) ذکر شود .

– اطلاعات مدرسین که شامل نشانی پست الکترونیکی و شماره تلفن در دسترس است در چکیده عنوان شود.

– لازم به ذکر است پس از پذیرش ابتدایی چکیده کارگاه ارسال موارد زیر الزامی است:

  • متن کامل مطالب کارگاه

  • تمرین ها و تکالیف کارگاه

  • نحوه ارزیابی شرکت‌کنندگان جهت ارائه گواهینامه

  • ابزار ها و وسایل مورد نیاز برای کارگاه