• تاریخ برگزاری همایش ۲۳ تا ۲۶ مهر ۹۸

  • 15 تیر پایان مهلت ارسال مقاله و کارگاه و سمپوزیوم 

  • 31 مرداد ماه 98 پایان مهلت ارسال طرح استاد داویدیان 

  • 25 مرداد پایان داوری مقالات 

  • 1 شهریور اعلام نتایج داوری