معرفی کارگاه “اصول تجویز داروهای روانپزشکی در برخی همبودیهای مدیکال”

دکتر راضیه صالحیان. فلوشیپ سایکوسوماتیک، دانشگاه علوم پزشکی ایران

کارگاه به روان‌پزشکان، دستیاران روان‌پزشکی و دستیاران فلوشیپ سایکوسوماتیک در تشخیص و بویژه درمان دارویی اختلالات روانپزشکی در همبودی‌های قلبی- عروقی، کبدی و کلیوی در بیماران روان‌پزشکی (بستری یا سرپایی) و یا در مشاوره‌ی روان‌پزشکی بیماران بستری در سایر بخش‌های بیمارستانهای جنرال و فوق تخصصی کمک خواهد کرد.
در این کارگاه ضمن معرفی نمونه‌های بالینی و کار گروهی متعاقب آن، اختلالات شایع روان‌پزشکی در همبودی‌های قلبی- عروقی، کبدی و کلیوی مرور خواهد شد و ملاحظات تجویز داروهای روان‌پزشکی و تداخلات دارویی مهم در این همبودی‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

این کارگاه به‌مدت سه ساعت اجرا می‌شود.